459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Nadřazování se

Hodnocení článku: 0  | Ohodnoťte článek:

Článek

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování:
Dnes jsem si již vědom své pýchy, žila a stále žije vedle úspěchů, kterých je mi v tomto životě dopřáváno. Jsem zdravý člověk, mám kde složit hlavu na noc a patrně jsem nikdy nepoznal opravdový hlad.

S tvůrčí prací i krásnou rodinou ve mně vznikl pocit nadřazenosti nad druhými. Na co pomyslím, to se plní, a nevidím-li tytéž úspěchy u druhých, považuji je za lenochy, povaleče a příživníky.
Nyní vidím, že jsem v sobě vychoval namyšleného soudce, jenž nad druhými vynáší povýšený ortel, neznajíc košatost životních cest druhých. Jednoho v mysli viním z lenosti, druhý podle mě nechce jiným pomoci a další jen reptá na světové bezpráví. Sama kritika ve mě tvoří kritizované a dnes o mně po právu druzí tvrdí, že žiji v pýše, namyšlenosti a opovržení vůči celému světu. Na lidech vidím jen jejich nedostatky, už ani u svých nejbližších nedokážu ocenit jejich kvality. Přichází nemoc, přichází
rakovina. Se stejnou bezohledností a povýšením si přivlastňuje vše, co jsem považoval za své.
Už je pozdě na otázky, proč já, proč ten, jenž udělal nejvíc. Dnes vidím, že já i všichni ostatní máme v životní symfonii svou úlohu. Ti povaleči ji patrně hráli lépe. Koncert jsem zkazil já. Zapomněl jsem se pokorně dělit o svůj úspěch, zapomněl jsem v úspěchu jít příkladem ostatním.

Autor

Pleskot Ondřej


Techniky

Výživové poradenství

Adresa

Celá ČR (Ideálně email)

Související obsah

Technika

Psychosomatika

Nemoc

Namyšlenost, pýcha, sobectví
Rakovina, nádorový růst

Sdílení